Smisel je misel,
ki nam daje
smer
in nas poganja naprej.

Urban Praprotnik